Het Control Center van Eurocom is uitgebreid met een aantal nieuwe functies. Implementatiepartners kunnen voortaan nog zelfstandiger het beheer uitvoeren voor de zorgtoepassingen en oplossingen van Eurocom voor zorgorganisaties. Met de introductie van “Workspaces” kunnen OCC | Implementation Partners eerstelijns en tweedelijns support bieden. Waardoor zij bij vragen vanuit zorgorganisaties zelfstandig – en dus sneller – kunnen schakelen.

Het Control Center is onderdeel van de OCC | Service Portal: de centrale plek voor alle relevante informatie en voor effectief onderhoud m.b.t. oplossingen, (zorg)toepassingen en IT-bouwstenen van Eurocom. Het Control Center is daarbinnen ontwikkeld voor het monitoren van geïnstalleerde OCC | Gateways en de daarop aangesloten sensoren en exportoplossingen, zoals polszenders, bakens en slimme bedmatten etc.

Workspaces maken en beheren

“In de nieuwe cloud-omgeving hebben we alvast klantomgevingen ingedeeld in Workspaces voor elke locatie”, vertelt Ron Klomp, senior software developer bij Eurocom. Een workspace is bijvoorbeeld een verpleeghuislocatie of in de thuiszorg een wijk. “Voorheen kon alleen Eurocom Workspaces maken en beheren voor een zorglocatie. Voortaan kunnen implementatiepartners dat ook zelf. Ze kunnen een zorgorganisatie selecteren voor zo’n Workspace en aangeven welke CQ-Net Server bij deze Workspace hoort. Zo ziet de implementatiepartner welke locatie is gekoppeld aan een Workspace en heeft direct inzichtelijk welke OCC | Gateway en sensoren hiermee zijn verbonden. Door de koppeling met CQ-Net Live ziet het Control Center ook de zorgprofessionals die op dat moment hun dienst draaien. Gebruiken deze professionals ook de OCC | Mobile app, dan meet het Control Center ook de connectiviteit van de telefoons. Stel dat één medewerker 20 minuten offline is geweest. Was de telefoonbatterij leeg? Was de medewerker tijdelijk buiten bereik? Deze functionaliteit zorgt ervoor dat het mogelijk is om antwoord te geven op die vragen.”

Projecten configureren en aanpassingen doorvoeren

In een CQ-Net server kan een implementatiepartner vervolgens zelf een project configureren, aan de hand van een OCC | Gateway. Vervolgens kan hij de configuratie uit CQ-Net Server importeren bij de juiste Workspace. Daarmee wordt voor een Workspace ook de lijst van OCC | Gateways ingeladen. Zo kan de implementatiepartner ook de status van elke OCC | Gateway van een Workspace bekijken. Ron: “Die functionaliteit bestond al, maar nu kan een implementatiepartner zelf lijsten van OCC | Gateways updaten. Zonder Eurocom in te schakelen kan hij nu een verwisselde OCC | Gateway kenbaar maken in de Service Portal.”

Betere monitoring van storingen

Is er een storing in een OCC | Gateway? Dan zie je dat als implementatiepartner direct op het scherm. Voorheen waren er een aantal kliks nodig om erachter te komen wat de storing was. Eventuele foutjes zijn sneller zichtbaar. Stel dat er in de configuratie een waarde niet klopt, dan geeft het Control Center een storingsmelding.

Logistiek rondom defect apparaat

Is er een OCC | Gateway defect, dan kan de implementatiepartner dit defect melden. Hierbij voegt de implementatiepartner een opmerking toe over het defect. Na de melding krijgt het apparaat een duidelijk zichtbare ‘Defect’-status. Een defect gemelde OCC | Gateway wordt niet automatisch uitgeschakeld, zodat de functionaliteiten die niet defect zijn, blijven functioneren. Na de defectmelding kan de implementatiepartner het apparaat aanmelden bij het Repair Center en dit ter reparatie opsturen. In het reparatieproces wordt de gelogde informatie weergeven. Dit versnelt het reparatieproces. Op termijn zal het ook mogelijk zijn voor implementatiepartners om componenten van de OCC | Gateway om te wisselen bij een defect.

Steeds meer mogelijkheden dus in het Control Center. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen binnen de OCC | Service Portal. Daarover binnenkort meer!