ISO 9001

Onze processen voldoen aan de internationale normen. Daarbij hechten we veel waarde aan continu verbeteren. Daarvoor zijn we ISO 9001-gecertificeerd, met KIWA als certificerende instantie. ISO 9001 geeft onze klanten de zekerheid dat we onze processen op orde hebben. En omdat we doorlopend werken aan kwaliteit en die borgen, voldoen we aan de eisen, wensen en specificaties van onze klanten.
ISO 9002 certificaat >>

ISO 27001

Eurocom voldoet aan de veiligheidseisen en gaat secuur om met privacygevoelige data. Hiervoor zijn we ISO 27001-gecertificeerd, met KIWA als certificerende instantie. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hierin hebben we vastgelegd hoe we informatie beschermen van onszelf en van onze klanten. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het secuur omgaan met afgeschreven apparaten. Zo borgen we de betrouwbaarheid van onze dienstverlening en de vertrouwelijkheid van data.
ISO 27001 certificaat >>

NEN 7510

Als ketenpartner in de zorg zijn we NEN 7510-gecertificeerd, met KIWA als certificerende instantie. Partners kunnen er dus van op aan dat we – net als zij – de informatiebeveiliging van onze zorginfrastructuur goed op orde hebben én houden. Zo dragen we bij aan één veilige keten.
NEN 7510 certificaat >>

WDTM

Eurocom was in 2020 de eerste in de markt met de WDTM keurmerken ‘Persoonsgebonden en mobiele alarmeringsdiensten 3.0’ en ‘Toegang tot de zorgwoning’. Dit helpt ons op continue basis bij het optimaliseren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van Open Care Connect. Hiermee ondersteunen we de zorgprofessional in het werkproces en zorgen we dat ouderen op veilige en prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De keurmerken zijn inmiddels verlengd.

Escrow-regeling

Zorgorganisaties die kiezen voor een IT-oplossingen moeten daarop kunnen vertrouwen, ook als er iets gebeurt met de leverancier. Bij Eurocom hebben we de continuïteit van onze oplossingen zorgvuldig gebord door middel van een slimme continuïteitsconstructie.

We ontwikkelden hiervoor een Escrow-regeling in combinatie met een stichtingsconstructie. Deze regeling garandeert de werking, ontwikkeling en dienstverlening van alle Eurocom-oplossingen tot in lengte van dagen. De constructie zorgt er onder meer voor dat softwarespecialisten kunnen worden overgezet naar een stichting die de dienstverlening in tact houdt, op basis van de overeengekomen SLA’s.

Lees meer over de Escrow-regeling in dit artikel.

Security Officers en Quality Officers

Bij Eurocom werken Security officers en Quality Officers. Zij zien toe op de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en kwaliteit van informatie.