Zorgvuldig integreren

Ons ecosysteem werkt met goede, betrouwbare expertoplossingen die écht meerwaarde hebben voor cliënten, medewerkers of beiden. Met ons OCC | Technology-programma houden we de markt scherp in de gaten. Interessante expertoplossingen toetsen we op techniek, zeggenschapsstructuur en kapitaalstructuur. Ook kijken we naar ESCROW-regelingen, zodat de continuïteit is geborgd.  

Komt de expertoplossing door onze toetsing? Dan gaan we koppelen. Of beter: integreren. Want we maken goede afspraken, over vragen zoals: Hoe monitoren we het technisch? Hoe gaan we 24×7 om met incidenten? Hoe zorgen we dat de functionaliteit overeind blijft als één van de partijen financieel in zwaar weer verkeert? En ook: hoe brengen we samen een nieuwe functionaliteit naar de markt? 

We integreren o.a. deze expertoplossingen binnen Open Care Connect: 

Toegangsmanagement

De zorg wordt nog veiliger, met slimme toegang. We realiseren slimme sloten, slimme kluizen en personenalarmering in combinatie met alarmcentralediensten en zorgopvolging. Dit doen we in samenwerking met Red Easy en Mobile Keys. Cliënten krijgen een slim slot, dat zorgmedewerkers met de app op hun telefoon eenvoudig openen. Thuiszorgmedewerkers hoeven daardoor niet eerst een sleutel op te halen bij het wijkkantoor, waardoor ze sneller bij de klant zijn. In verpleeghuizen biedt slimme toegang een oplossing voor vraagstukken rondom de Wet zorg en dwang. 

Slimme bedsensoren

Met slimme bedoplossingen houd je het slaapgedrag van bewoners en thuiswonende cliënten in de gaten, zonder dat je ze hoeft te storen in hun slaap. Zorgorganisaties verhogen ermee de kwaliteit van de nachtzorg en verbeteren de nachtrust voor bewoners. 

Wij werken met de Momo BedSense. De Momo BedSense is een sensorplaat dat onder het matras wordt geplaatst. Dankzij de integratie met het Open Care Connect krijgen zorgprofessionals de informatie die zij nodig hebben. Zoals over slaapgedrag (rust of onrustig), in en uit bed en lighouding en randdetectie (als de cliënt op de bedrand zit). De zorg bepaalt wanneer alarmering nodig is.  

 

Leefcirkels

Eurocom is de bedenker en ontwikkelaar van het concept leefcirkels. Hiermee krijgen mensen met dementie de vrijheid die ze aankunnen, met ruimte voor ontmoeting, een optimale beleving van kwaliteit van leven én de veiligheid die ze op dit moment nodig hebben.  

Leefcirkels bestaat uit een hals- of polszender voor de bewoners en slimme bakens voor snelle en nauwkeurige positiebepaling van iedereen op een locatie: bewoners, zorgprofessionals, bhv’ers, beheerders en vrijwilligers. Zodra iemand een deur nadert, wordt deze persoon gedetecteerd en bepaald of toegang tot de andere ruimte is toegestaan. Als een cliënt in een niet-toegestane ruimte komt, krijgt de zorg direct een melding. Leefcirkels bieden ongekende mogelijkheden voor routebewaking en alarmmelding.  

Lees meer over slimme leefcirkels >> 

 

 

Slimme camera’s 

We zijn terughoudend als het gaat om cameradetectie. Alleen al vanwege de privacy-gevoeligheid. In sommige gevallen is het onvermijdelijk, bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg en in zwaardere zorg thuis (VPT). Wij werken in zulke situaties met de camerasystemen van Mobotix. In combinatie met Open Care Connect zorgt dit voor effectieve detectie met mogelijkheid van alarmering.  

Personenalarmering 

Met personenalarmering zorgen we dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Ook als ze al wat ouder zijn, een beperking hebben of chronisch ziek zijn. Wij vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk vrijheid hebben. Daarom adviseren we vrijwel altijd mobiele alarmering. Wij ontwikkelden hiervoor de CQ-5 Alarmzender. Die werkt zowel in huis als buitenshuis. Vaste alarmering kan ook. 

De CQ-5 Alarmzender is een mooi vormgegeven hals- of polszender die zowel in huis als buitenshuis werkt, via wifi, gsm, 4G en 5G en bluetooth. Met één druk op de knop maakt de bewoner alarm. De betrokkenen om de cliënt bepalen samen een slimme routering. Zo kunnen de alarmen uitkomen bij de mantelzorger of familie, maar ook bij de zorgprofessional. Zij krijgen de alarmoproep op hun mobiele telefoon, via de mobiele app OCC | Mobile. De alarmoproep kan ook direct worden doorgezet naar elke gewenste zorgcentrale. Daarachter zit een automatisch facturatiesysteem. 

Voor vaste alarmering werken we met de apparatuur van het Zweedse Careium. De apparatuur ondersteunt diverse functies, zoals een alarmknop en telezorg, en werkt op 4G- en digitale IP-netwerken. In combinatie met Open Care Connect krijgen de dienstdoende zorgverleners de melding op hun mobiele telefoon. Of er wordt direct doorgeschakeld naar de zorgcentrale. 

Meer informatie over personenalarmering >>

Stille ontruiming 

In omgevingen waar mensen zichzelf niet kunnen redden in geval van brand is er de wettelijke verplichting tot stille ontruiming. Hierbij worden zorgprofessionals op de hoogte gebracht van de exacte calamiteit. In geval van brand kunnen ze dan in rust de maatregelen treffen om zo paniek te voorkomen. Eurocom ontwikkelde hiervoor de ontruimingsinstallatie UMI MK3.  

De redundant verbinding OCC | EasyLink geeft brandalarmen rechtstreeks door op de OCC | Mobile-app op de smartphone van de dienstdoende medewerkers. Zij hoeven geen pager meer bij zich te dragen. En omdat ook de zorgalarmering over deze robuuste infrastructuur loopt, krijgen zorgorganisaties het best mogelijke platform voor zowel brandalarmering als zorgalarmering. Dat is uniek in de markt, omdat voor zorgalarmering minder hoge wettelijke eisen gelden dan voor brandalarmering.  

Meer over onze stille ontruimingsinstallatie >> 

 

Slimme wearables voor thuismonitoring

Voor veiligheid bij de cliënt en zekerheid bij de zorgprofessional ontwikkelden we de CQ-5 mobiele alarmzender. Bovendien werkt het Open Care Connect ecosysteem in combinatie met wearables van andere merken. Zo is het mogelijk om meetgegevens over iemands gezondheid uit Samsung smartwatches in onze app te krijgen.  

Ook de eHealth-oplossingen komen daardoor op ons af, zoals voor mensen met diabetes, COPD, hart- en vaatziektes en andere chronische aandoeningen. We werken bijvoorbeeld samen met Inn4cure. Met thuismonitoring helpt dit bedrijf mensen beter om te gaan met hun chronische ziekte óf met gezond blijven. Het platform is ontwikkeld samen met artsen en het hele proces is medisch gevalideerd. Als iemands conditie verslechtert, dan krijgt de zorgverlener daarvan een indicatie.