Goedbezochte Interactieve Kennissessie in de regio Zeeuws-Vlaanderen

Wat houdt Verpleeghuiszorg Thuis precies in? Hoe ondersteunt het mantelzorgers én de cliënt die steeds langer thuis blijft wonen? En hoe kunnen partijen samen optrekken om deze zorgvorm te bieden voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen? Deze vragen stonden centraal in de VPT-sessie die Eurocom en partner ZorgSaam Zorggroep hielden op donderdag 2 september in de Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. De zaal was, op anderhalve meter, gevuld met medewerkers van zorgorganisaties, zorgcentrales, woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden, zoals lokale politici van Zeeuws-Vlaanderen.

Cliënt woont steeds langer thuis

In principe zijn alle zorgorganisaties verplicht VPT-zorg te leveren als aspirant-cliënten op de wachtlijst staan van een verpleeghuis. Maar in de praktijk zien we dat veel zorgorganisaties deze vorm nog niet bieden. De noodzaak is echter groot. Want tot 2040 stijgt het aantal 75-plussers met 86% tot 2,6 miljoen en het aantal 90+’ers zelfs met 151% tot 318.000. De bouwsector houdt deze trend niet bij. Daardoor worden thuis wonen en thuis zorg ontvangen eerder regel dan uitzondering.

De thuissituatie

Dat is nog niet zo makkelijk om te realiseren, want er zijn natuurlijk tal van thuissituaties. Sommige mensen wonen in de stad, anderen op een afgelegen plek op het platteland. Sommigen wonen in een villa, anderen in een modern wooncomplex. De situaties zijn dus legio. De vraag hóe en óf VPT-zorg mogelijk is, hangt af van de mate waarin mantelzorgers kunnen helpen bij deze zorgvorm én van de specifieke gezondheidsvraag van een cliënt. Dat er iets moet gebeuren, is wel duidelijk.

Maximaal impact maken

“Eurocom verzet de bakens in de zorg”, vertelt Chief Strategy Officer Jelmer Ouwerkerk. “We willen disruptief zijn en maximaal impact maken op cliënten en professionals. Concreter: samen met partners willen we een cliënt zo lang mogelijk of zelfs permanent verpleeghuiszorg thuis kunnen bieden. Dat lukt alleen als de hele keten en alle partners die actief zijn rondom cliënt, professional en mantelzorger hun dienstverlening en werkwijze geschikt maken voor VPT-zorg.”

Omdenken voor alle partijen

Dat vraagt om omdenken, van alle betrokken partijen, stelt Jelmer. “De thuiszorg moet verpleeghuiszorg leveren en de administratie van deze organisatie moet die hybride zorgvorm mogelijk maken. De vastgoedbelegger of de woningbouwcorporatie moet vooruitgedacht wonen faciliteren, bijvoorbeeld door te investeren in connectiviteit en digitaal toegangsmanagement. Het technologiebedrijf moet zorginfra geschikt maken voor thuis, op basis van koop of een maandelijks huurmodel. De zorgcentrale moet telezorgdiensten leveren, tijdens de nacht en daarbuiten. En de implementatiepartner moet haar projectmethodiek ombuigen van verpleeghuis naar VerpleegThuis.”

Een interactieve kennissessie

Tijdens de interactieve sessie vertelde Johan de Feijter (manager Huisvesting & Techniek bij ZorgSaam Zorggroep) over de concepten die ZorgSaam momenteel uitrolt. Deze hebben als doel de zorgkloof in Zeeuws-Vlaanderen te verkleinen, een prettige en veilige woonomgeving te creëren voor senioren en integraal in te zetten op een efficiënte dienstverlening. Erik Strating, adviseur Zorg bij Eurocom Group, ging dieper in op het Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) en de kenmerken en risico’s.

Daarna zoomden Martijn Schuurmans (CEO Eurocom) en Jelmer Ouwerkerk (CSO Eurocom) verder in op de zorginfra. Ze presenteerden voorbeelden van mogelijke samenwerkingen in Zeeuws-Vlaanderen én schetsten hoe een VPT-infra-oplossing eruit kan zien. Ook gingen ze dieper in op de mogelijkheden van de OCC | Gateway binnen Open Care Connect, als basis voor de nieuwe, evolutionaire zorgoplossing. Tot slot gingen de aanwezigen in discussie met als doel om samen een mogelijke dienst uit te tekenen voor bewoner/cliënt, mantelzorger en professional.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VPT-zorgoplossingen? Of neemt u graag deel aan een volgende interactieve kennissessie bij u in de regio? Neem dan contact met ons op.