Zorgorganisaties zien vaak op tegen de implementatie van nieuwe zorginfrastructuur. Want zoiets duurt lang en gaat veelal gepaard met de nodige problemen en overlast. Dat snappen we. Daarom ontwikkelden we samen met partners een unieke plug & play migratiemethodiek. De voordelen: snel live met minimale overlast voor medewerkers en bewoners.

Hoe onze migratiemethodiek werkt? We leggen het je uit.

Voorprogrammeren in eigen huis

In het kort komt het erop neer dat we de oplossing in eigen huis voorprogrammameren. We programmeren de server met alle ruimten van de zorglocatie. Daarna bouwen we de opstelling en testen elke functionaliteit. Ook bekijken we of de zorgoplossing voldoet aan de wettelijke eisen.

Het resultaat: een kant-en-klare oplossing, als blauwdruk voor alle locaties van de zorgorganisatie. We stemmen deze blauwdruk af met alle betrokken partijen voor de installatie en de implementatie inclusief met andere partners zoals op het gebied van connectiviteit, telefonie, adoptie & transformatie en expertoplossingen.

Installatie op basis van stappenplan en plattegrond

Daarna implementeert de installateur de zorginfra plug & play op de eerste locatie. Hij doet dit met het stappenplan en de plattegrond die we vooraf maken. Wat moet waar? Welke functionaliteiten (randapparatuur) worden als eerste geïnstalleerd en aangesloten op de OCC | Gateways?

Dankzij onze plug & play-aanpak kan de installateur efficiënt aan het werk, zonder diepgaande kennis over onze zorgoplossing. En met minimale verstoring voor zorgprofessionals en bewoners.

Coördinatie door een programmamanager

Alle betrokken partijen stemmen hun dienstverlening en planning op elkaar af. Ook dat zorgt voor een efficiënte installatie en implementatie. Een overkoepelende programmamanager coördineert alles en ziet erop toe dat alle partijen goed samenwerken. Ook het draaiboek zorgt daarvoor.

Van pilot naar opschalen

De eerste locatie van een project is altijd de pilotlocatie. We halen de bugs in het proces eruit én finetunen het stappenplan. Nú kunnen we snel doorpakken en opschalen naar de andere locaties. Dat kan ook omdat alle locaties bij oplevering dezelfde functionaliteiten krijgen. Daarna gaan we de zorgoplossing stap voor stap uitbreiden en specifiek maken voor elke locatie.

Even wennen

De locatie is live! Nu begint het pas echt. Medewerkers hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe apparatuur en software. Ze krijgen goede begeleiding en heldere informatie en instructie. Wij ondersteunen met de OCC | Academy, online te vinden via de Service Portal. Hier staan allerlei instructievideo’s.

Onze zorginfra werkt zo intuïtief dat medewerkers meestal snel wennen aan de nieuwe technologie. Dat komt ook omdat die echt ondersteunend is aan hun werk. Ze ervaren al gauw de voordelen.

Stap voor stap uitbreiden

Zoals gezegd: elke locatie van de zorgorganisatie krijgt bij livegang dezelfde basiszorgoplossing. Denk aan het verpleegoproepsysteem en de verpleegoproep op de mobiele telefoons van de zorgmedewerkers. Stap voor stap breiden we die uit voor de specifieke locatie. Bijvoorbeeld met deurmonitoring, dwaalmonitoring, de spreek-luisterverbinding en akoestische bewaking.

We besluiten hierover in goede samenwerking met de organisatie en de medewerkers. Dankzij deze fasegewijze aanpak kunnen zij rustig wennen aan de nieuwe werkprocessen. Bij elke uitbreiding waken we ervoor dat de zorginfra eenvoudig en goed te beheren blijft.

Service & onderhoud: gedeelde verantwoordelijkheid

Na livegang blijven alle partijen betrokken. Is er een defect of mutatie? Dan pakken we dat als partners op voor jouw zorgorganisatie. Jij of je collega geeft een signaaltje, wij regelen het intern. Of nog mooier: wij signaleren het defect en lossen dat op voordat je er zelf erg in hebt.

We doen dit vanuit de gedeelde ambitie om kwaliteit van leven én werken te bevorderen voor cliënten, bewoners en zorgprofessionals. Onze ervaring is dat zorgorganisaties zo’n samenwerkingsmodel heel fijn vinden. Het geeft de zekerheid van een betrouwbare zorgoplossing die mee verandert met de behoeften van cliënten en zorgprofessionals.

Voor meer informatie over onze werkwijze en de nieuwe zorgoplossing neem contact op met een van onze consultants!