Veilig en betrouwbaar

Daar waar personen zichzelf niet kunnen redden in geval van brand is er wettelijk een verplichting tot stille ontruiming, waarbij professionals persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de exacte locatie van de calamiteit. In geval van brand kunnen zij dan in rust de noodzakelijke maatregelen treffen conform het ontruimingsplan om zo paniek te voorkomen. Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan 1.600 van dergelijke incidenten. Met name in de zorg en justitiële inrichtingen zijn mensen afhankelijk van professionele ontruiming bij brand. Het aantal brandincidenten in zorginstellingen stijgt en kost jaarlijks steeds meer ouderen het leven.

Naast het technisch kunnen detecteren van een brand is een goede uitvoering van een ontruimingsplan noodzakelijk. Hiervoor dient voldoende mankracht beschikbaar te zijn, hetgeen in de nachtelijke uren kostbaar is. CQ-Net Live biedt, in combinatie met de CQ-Net UMI, de beste mogelijkheden om dit veilig en betaalbaar in te richten.