Hoe mooi is dat: één centrale werkplek voor de zorgprofessional! Eén dashboard (na Single Sign On) op de mobiele telefoon met alle informatie en applicaties die zorgprofessionals nodig hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden. Toekomstmuziek? Nee hoor. Eurocom ontwikkelt de digitale zorgwerkplek momenteel, in samenwerking met 2 nieuwe OCC | Implementation Partners op het gebied van werkpleksoftware en netwerk: EIC en AnyLinQ. En dat heeft nogal wat voordelen.

Een toenemende zorgbehoefte en het tekort aan zorgmedewerkers zijn een bekend probleem. Dat los je niet even op. Wat een zorgorganisatie onder andere wél kan doen is medewerkers maximaal ondersteunen in hun werk. Daarin valt nog een wereld te winnen. Daarom ontwikkelen we de digitale zorgwerkplek. Want met de juiste, real-time, informatie kan je als zorgprofessional nog beter je werk doen. Zelfs als je een cliënt minder goed kent en volgt. We ontwikkelen de digitale zorgwerkplek niet vanuit de techniek, maar vanuit die ene vraag: wat hebben zorgprofessionals nodig om goede zorg te leveren?

Werkplezier en gemak

Dit is een belangrijk vraagstuk dat bij Eurocom steeds meer centraal staat. Niet alleen de vraag hoe we de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen verbeteren, maar ook: hoe kunnen we het werkgeluk voor de zorgprofessional vergroten? Technologie is niet leidend. Er zijn talloze apps, digitale oplossingen en innovaties die de zorgmarkt overspoelen. Maar al deze losse applicaties kunnen juist meer druk en complexiteit opleveren in het dagelijks werk van de zorgprofessional. Door één centrale plek te creëren waarin alle toepassingen en informatie op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze beschikbaar is, werken we toe naar een duurzame oplossing om de druk op de werkvloer echt te verlichten en zo ook het werkplezier te vergroten.

Veel méér dan een handige app

De digitale werkplek is veel meer dan een portaal op een telefoon. Het gaat om het geheel van zorginfra-, netwerk- en werkplekinfrastructuur. Met Single Sign On kom je als zorgprofessional terecht in een portaal met voor jouw rol relevante applicaties en teaminformatie. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de koppelingen met het elektronisch cliëntdossier (ECD) en andere applicaties die het primaire zorgproces ondersteunen, zoals een EVS. En uiteraard OCC | Mobile waarmee de zorgprofessional zich aanmeldt voor een Workspace zoals een aantal zorgappartementen in een verpleeghuis of een aantal woningen in een wijk. Hiermee ontvangt de professional direct telemetrie over de zorgappartementen, woningen, bewoners en cliënten. Zo ondersteunen we de zorgprofessional met een digitale werkplek die de kwaliteit van werk bevordert.

Betrokken partners

Samen met EIC bouwt Eurocom aan deze digitale zorgwerkplek en betrekken we partners die in een ecosysteem hun applicaties ook willen ontsluiten zodat de zorgprofessional eenvoudig kan beschikken en switchen tussen applicaties en kan rekenen op de juiste MDM-settings en daardoor meldingen niet gemist worden.

Een stabiel netwerk

Veel aandacht besteden we ook aan de connectiviteit. Denk aan een stabiel en betrouwbaar wifi-netwerk en het juiste telefoonabonnement. Op veel plaatsen zien we dat dekking onvoldoende is, zowel binnen als buiten. Dat vraagt om samenwerkingsverbanden om het netwerk naadloos te laten aansluiten op zorginfra. Hiervoor werken we samen met met AnyLinQ uit Den Bosch.

Voor de beheerders van zorg-, netwerk- en werkplekinfra hebben we een 24×7 gemonitorde omgeving gecreëerd welke mogelijk ook door een (medisch) bemande zorgcentrale kan worden bewaakt. Samen met AnyLinQ, EIC en andere OCC | Technology & Implementation Partners ontwikkelen we deze digitale zorgwerkplek door zodat een zorgprofessional kan vertrouwen op een oplossing die het primaire werkproces ondersteunt i.c.m. een goed netwerk.

De komende tijd houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de digitale zorgwerkplek. Dus houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten!