Monitoring- en verpleegoproepsystemen

We ontwikkelen betrouwbare monitoring- en verpleegoproepsystemen die bijdragen aan goede zorg en ondersteuning, op het moment dat dat het hardst nodig is. Denk aan nurse calls, trekschakelaars, bedmatten, camera’s en audiobewaking. Zorgorganisaties profiteren van de nieuwste technieken, in combinatie met onze tientallen jaren ervaring in de sector.

Door vertrouwde oproepsystemen te integreren met andere, nieuwe oplossingen ontstaat een digitaal verpleegoproepsysteem op basis van CQ-Net Server. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met sensoren voor monitoring en flexibel inzetbaar voor verschillende typen cliënten en locaties. Het is centraal te beheren, ongeacht het aantal vestigingen en locaties. Zowel intramuraal als extramuraal.