In omgevingen waar mensen zichzelf niet kunnen redden in geval van bijvoorbeeld gasvorming of brand is er een wettelijke verplichting tot stille ontruiming. Zorgprofessionals moeten persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de exacte locatie van de calamiteit, zonder dat er paniek ontstaat. Bij brand kunnen zij op gecontroleerde wijze de juiste maatregelen treffen conform het ontruimingsplan.

Om een ontruimingsplan goed te kunnen uitvoeren, moet er voldoende mankracht zijn. Dat is echter kostbaar in de nachtelijke uren. Hoe regel je dit toch veilig en betaalbaar? Met de ontruimingsinstallatie CQ-Net UMI MK2 in combinatie met OCC | Cloud, het cloudplatform van Eurocom Group. Het is een optimaal werkende configuratie die Eurocom ontwikkelde in samenwerking met toonaangevende leveranciers en keuringsinstanties. De CQ-Net UMI MK2 wordt plug & play geplaatst en is onderdeel van de brandmeldinstallatie op locatie.

Pre-geconfigureerd en snel te installeren

De CQ-Net UMI MK2 is een compleet pre-geconfigureerde en snel te installeren (plug & play) stille ontruimingsinstallatie voor zorgorganisaties. Voor de toonaangevende brandmeldcentrales zijn presets beschikbaar. Dit zorgt direct voor een koppeling tussen de CQ-Net UMI MK2 en de brandmeldinstallatie, zonder dat er een nieuwe infrastructuur nodig is. De CQ-Net UMI MK2 controleert zichzelf 24/7 op werking. Signaleert het systeem een storing, dan stuurt hij deze primair door naar de pagers, CQ-Net Live en de brandmeldinstallatie of een openbaar meld systeem (OMS).

Conform NEN2575-4

De stille ontruimingsinstallatie is voorzien van alle componenten om de installatie conform NEN2575-4 te laten functioneren. Alleen de complete installatie – de brandmeldinstallatie en de CQ-Net UMI MK2 – kan deze projectcertificering krijgen. De werking en uitvoering van de CQ-Net UMI MK2 voldoen aan deze norm.

Signalering naar personen

De CQ-Net UMI MK2 signaleert primair naar de bijgeleverde waterdichte pagers en optioneel naar CQ-Mobile (OCC | Mobile) en (IP)DECT/WiFi-handsets. De CQ-Net UMI MK2 is voorbereid voor stille ontruiming op basis van smartphones zonder gebruik te maken van pagers. Hiervoor zet Eurocom Group de mobiele app CQ-Mobile (OCC | Mobile) in. De signalering gaat dan naar de mobiele telefoons van verschillende gebruikersgroepen. Zoals medewerkers van andere locaties, BHV-ers of zelfs geregistreerde vrijwilligers uit de buurt. Elke organisatie kan direct gebruikmaken van deze efficiënte manier van opschalen in geval van brand. Vooral ’s nachts, als de personele bezetting minimaal is, is opschaling zeer welkom.

Feature matrix MK1 en MK2

Feature MK1 MK2
Plug & Play met alle grote merken brandmeldcentrales + +
Nevensignalering naar paging, DECT en Smartphones + +
Systeem beheer via CQ-Net Live + +
System bewaking via CQ-Net Live + +
Voorbereiding naar stille ontruiming op basis van Smartphones (BHV ondersteuning) ** +
Laatste versie CQ-Net Server geïnstalleerd (integratie / backup / redundantie) +
BI- en Logging-rapportages in Open Care Service Portal +
SWAS-overeenkomst met 24×7 support (Conform NEN2575-4) +
AVG compliant en software assurance +
Windows 10 als operating system (Conform NEN2574-4) +

CQ-Net UMI MK2 | Functionaliteiten

 • Voorbereiding naar stille ontruiming op basis van smartphones (CQ-Mobile)
 • Pre-geconfigureerde plug & play stilalarminstallatie
 • Primaire signalering naar zeer robuuste stof- en waterdichte pagers (IP67)
 • Nevensignalering naar CQ-Mobile en merkonafhankelijke (IP)DECT, WiFi, (p)GSM en handsets
 • Signalering naar verschillende gebruikersgroepen
 • 24/7 online monitoring en storingsnotificatie via CQ-Net Live
 • Te koppelen aan elke brandmeldcentrale
 • Diverse rapportages en BI-rapporten beschikbaar in de Open Care Service Portal

CQ-Net UMI MK2 | Productspecificaties

 • Conform de eisen NEN2575-4:2013
 • Gecertificeerde NEN2575-4 voeding 24V
 • Industriële PC, geen ventilator en metalen behuizing
 • Speciaal geconfigureerde CQ-Net Server software met CQ-Net UMI MK2 licenties en configuratie
 • IO-controller MOXA
 • IP HUB
 • Paging installatie (encoder + zender) + antenne
 • Complete installatie NEN2575-4 certificering

Wilt u meer weten over de CQ-Net UMI MK2? Download de brochure.

Download

Meer weten?

Wilt u meer weten over de functionaliteiten en specificaties van de CQ-Net UMI MK2? Neem contact met ons op.

Naam(Vereist)
Nieuwsbrief