Met steeds minder mensen meer, betere én gepersonaliseerde zorg leveren. Uitdagingen waarvoor zorgorganisaties staan. Steeds meer wordt zorginfrastructuur gezien als onderdeel van de oplossing. Ze wordt daarmee ook steeds belangrijker in de complete ICT-omgeving. Zorginfrastructuur en zorgtechnologie krijgen ook een steeds grotere rol in de operationele (zorg)processen op de werkvloer. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe generatie zorgtechnologie. Deze technologie moet passen bij de huidige manier van werken. Ze moet flexibel aanpasbaar zijn op de individuele bewoner én klaar zijn voor nieuwe manieren van werken.

Met trots lanceert Eurocom Group daarom een volledig nieuwe zorgoplossing, die zich eenvoudig laat aansluiten op onze bestaande systemen in de markt. De nieuwe oplossing bestaat uit drie IT-bouwstenen: OCC | Gateway, OCC | Cloud én OCC | Mobile. Deze nieuwe oplossing ondersteunt tal van zorgtoepassingen. Zoals toegangscontrole, zorgalarmering, leefcirkels én monitoring van de bewonerstatus. Het eerste project wordt deze maand uitgeleverd.

Aansluiting op bestaande systemen

Eurocom ontwikkelt al geruime tijd innovatieve zorgoplossingen. Met als doel: het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten en de kwaliteit van werken van professionals in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Zo introduceerden we met CQ-Net Server en de NetBOX 3 een robuuste oplossing voor verpleegoproep, leefcirkels, toegangscontrole, domotica, alarmering, messaging en communicatie. Ook ontwikkelden we als eerste in de markt een cloud-platform (CQ-Net Live) voor alarmering en toegangscontrole. Later hebben we CQ-Net Live en CQ-Net Server aan elkaar gekoppeld om een hybride-oplossing mogelijk te maken. Belangrijk om te weten: met de introductie van OCC | Gateway, OCC | Cloud en OCC | Mobile brengen we niet alleen een nieuwe oplossing, maar ook één die direct toepasbaar is in bestaande systemen in de markt. Onze klanten hoeven niets te veranderen aan hun huidige systemen of NetBOX 3 gateways die nu operationeel zijn.

Van alarmeren naar realtime inzicht

Zorgprofessionals komen vaak letterlijk handen, ogen en oren tekort. Daar willen we bij helpen. Bestaande zorgsystemen geven een alarm als er een gevaarlijke situatie dreigt of heeft voorgedaan. Maar de nieuwe oplossing van Eurocom geeft een realtime en actueel inzicht in de status van de bewoners voor wie een zorgprofessional verantwoordelijk is. Veel van de kracht zit in de OCC | Gateway, die (draadloos) verbonden is met sensoren in de kamer. Deze sensoren geven een duidelijk beeld van de ruimte, bewoner en eventuele risico’s. Bijvoorbeeld: een deur staat open, de bewoner ligt (al 10 minuten) niet meer in bed of een bepaalde sensor werkt niet. De informatie is gekoppeld aan het persoonlijke profiel van de bewoner. Via OCC | Mobile kan de zorgprofessional deze informatie inzien. Ook kunnen instellingen zo nodig (tijdelijk) worden gewijzigd om de monitoring op de bewonersbehoefte af te stellen.

Maximale vrijheid én privacy

De zorg verandert verder. Zo vraagt de Wet zorg en dwang van zorgorganisaties dat zij aandacht hebben voor het recht op vrijheid van de cliënt. Toezichthoudende technologie kan bijdragen aan vrijheid, maar ze kan ook zorgen voor minder privacy en minder eigen regie. Het is daarom belangrijk om de behoefte aan privacy en autonomie per persoon en per situatie te bekijken en de zorg daarop af te stemmen. Dat vraagt om nieuwe, ondersteunende technologie die heel flexibel is in te richten. Door het persoonlijk profiel van een bewoner te koppelen aan realtime sensorgegevens kunnen we bepalen welke informatie wordt weergegeven in het overzicht van de zorgprofessional. Daarmee bieden we maximale privacy waar dat mogelijk is. Tevens kunnen we meer zekerheid bieden bij mensen met een grotere afhankelijkheid. Bewoners kunnen rekenen op maximale veiligheid en ondersteuning, met het volledige behoud van hun privacy zoals op persoonlijk niveau is vastgelegd in hun zorgplan.

OCC | Gateway

De OCC | Gateway is een intelligente hub die informatie van de aangesloten (draadloze) sensoren verzamelt, combineert en verrijkt. In combinatie met OCC | Cloud en OCC | Mobile ondersteunt deze oplossing tal van zorgtoepassingen, zoals toegang tot de eigen woning, leefcirkels, zorgalarmering en monitoring van de bewonerstatus. Door de draadloze plaatsing van de OCC | Gateway kunnen kosten voor bekabeling en installatie sterk worden verminderd. De OCC | Gateway is daarmee ook direct toepasbaar in renovatieprojecten en bij kleine uitbreidingen. De software van de OCC | Gateway is volledig via OCC | Cloud te beheren en nieuwe functies zijn eenvoudig achteraf toe te voegen. Daardoor is de OCC | Gateway een toekomstbestendige investering die meebeweegt met innovatie binnen uw organisatie.

OCC | Cloud

OCC | Cloud is de opvolger van CQ-Net Live. Deze oplossing verbindt alle systemen tot één supersnel, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken ecosysteem. De vernieuwde structuur binnen OCC | Cloud brengt een volledige scheiding aan tussen technisch en functioneel beheer. Hierdoor kunnen zorgprofessionals het systeem eenvoudig, zonder hulp van derden, optimaal afstemmen aan de situatie op de werkvloer. Doormiddel van een Teams-functionaliteit wordt alle relevante informatie direct zichtbaar op je OCC | Mobile app. Nog nooit was je als zorgprofessional zo direct verbonden met de mensen voor wie je verantwoordelijk bent. Daarnaast wordt het mogelijk om bewoner-specifieke BI-functionaliteit in te zetten.

OCC | Mobile

Met OCC | Mobile introduceren we de digitale assistent van de moderne zorgprofessional. Deze app heeft CQ-Mobile ingebouwd en is daarmee direct bruikbaar in alle bestaande systemen van Eurocom. Ook biedt OCC | Mobile slimme functies waarmee je dagelijkse taken sneller en eenvoudiger uitvoert. Via het overzichtelijke, persoonlijk te configureren dashboard heb je als zorgprofessional altijd direct zicht op de status van de mensen voor wie je verantwoordelijk bent. Daarnaast kan je met de OCC | Mobile app toegang krijgen tot bepaalde ruimten of woningen, instellingen wijzigen, personen volgen, audio- en videoverbindingen opzetten en met de hoogste betrouwbaarheid alarmen afhandelen.

Natuurlijk ontwikkelden we onze nieuwe zorgoplossing vanuit de Open Care Connect-visie, waarbij technologie daadwerkelijk waarde moet toevoegen aan het leven van cliënten en het werk van professionals in de zorg. We kijken er daarom naar uit om in de komende weken steeds meer informatie over onze producten met u te delen en de toegevoegde waarde aan te tonen. We vertellen u niet alleen meer over de concrete hard- en softwarespecificaties, maar nemen u natuurlijk ook mee in voorbeeldapplicaties en succesvolle implementaties.